مطلع الفجر15:40 - 1391/10/24

47میلیون متر مکعب آب پشت سد زاگرس گیلانغرب+تصاویر

مطلع الفجر-فرماندار گیلانغرب میگوید :47 میلیون متر مکعب آب پشت سد زاگرس است و ظرفیت ذخیره تا یک ماه آینده تکیمیل می شود

به گزارش مطلع الفجر،رستمی در خصوص انتقال خطوط انتقال  اصلی و فرعی آب سد  تصریح کرد:این طرح 124میلیارد ریال اعتبار دارد  و طول خطوط اصلی در گیلانغرب ووقصر شیرین 42 کیلومتر است

فرماندار یاد آور شد:طرح آزمایشی آب رسانی نوین و شبکه  آبیاری قطره ای  با استفاده از آب سد به 220هکتار از مزارع روستاهای علیخان آباد و قاسم آباد از توابع گیلانغرب در حال اجرا است

سد زاگرس در سطح یکصد هکتار با مساحت 30 کیلو متر مربع با گنجایش ذخیره 53میلیون متر مکعب آب 48 متر ارتفاع و 120متر طول تاج آن است  و بزرگترین سد خارج از بستر کشور و بزرگترین سد قوسی خاکی کشور به شمال می رود که 930 هکتار از اراضی کشاورزی گیلانغرب و قصر شیرین را تحت پوشش خود قرار می دهد

4300هکتار اراضی تحت پوشش آب سد در حوزه گیلانغرب و ما بقی در حوزه شهرستان قصر شیرین قرار میگیرد

تاکنون 800 میلیارد ریال هزینه ساخت سد و تاسیسات وابسته و خطوط انتقال آن شده است

سد زاگرس بر روی روخانه دیره احداث گردیده است