مطلع الفجر09:37 - 1391/10/20

جشن ازدواج 75 نفر از فرزندان شاهدگيلانغرب برگزار خواهد شد

مطلع الفجر-رئيس اداره بنياد شهيد وجانبازان  گيلانغرب از برگزاري جشن ازدواج 75 نفر از فرزندان شاهد اين شهرستان خبر داد

وي همچنين اجراي دوره هاي آموزشي خانواده ويژه همسران و فرزندان شاهد وجانبازان اين شهرستان با استفاده از اساتيد مجرب دانشگاهها تا پايان امسال خبرداد

 حسن پور ازاهميت برگزاري جلسات شوراي مشورتي ايثارگران شهرستان ياد نمود و تصريح كرد :در راستاي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي شيوه هاي تحقق در برنامه ها و فعاليتهاي مربوط به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و خدمت رساني به خانواده هاي شهدا وايثارگران ، نحوه و ميزان استفاده از منابع ، امكانات وظرفيت ها و مشاركت ايثارگران در تحقق آن بمنظور پيش بيني و اتخاذ راهكارهاي مناسب مقابله با چالش ها ، موانع وآسيب ها تصميماتي اتخاذ ميگردد