مطلع الفجر16:27 - 1391/10/13

تصاویر/ مورد عجیب کاموافروش گرگانی

مطلع الفجر-این پیرمرد در فروشگاه خود بر روی تختی بزرگ دراز کشیده است و همزمان با فروش کاموا به مشتری با دستگاه کاموا بافی که در کنار تختش قرار دارد کاموا تولید می کند.

سید احمد مفیدی پیرمرد 73 ساله گرگانی که در 33 سالگی بر اثر تصادف فلج شد سال ها پیش با پیشنهاد دوستش کاموا بافی و کاموا فروشی و تعمیرات دستگاههای بافتنی را در منزلش آغاز کرد. اکنون پس از گذشت 40 سال خانه این پیرمرد با سر در "فروشگاه بافندگی چهار فصل مفیدی" یکی از مشهور ترین فروشگاه های کاموا در این شهر است. به روایت عکس های خبرگزاری مهر از این فروشگاه این پیرمرد در فروشگاه خود بر روی تختی بزرگ دراز کشیده است و همزمان با فروش کاموا به مشتری با دستگاه کاموا بافی که در کنار تختش قرار دارد کاموا تولید می کند. از موارد جالب توجه در این تصاویر نوشته هایی است که بر روی دیوار این فروشگاه دیده می شود و خطاب به مشتریان تذکر می دهد: اول فکر کنید، بعد کاموا بخرید/ هرگز برای دیگران کاموا نخرید/ در صورت پس اوردن 50 درصد کسر می شود/ در صورت تعویض 20 درصد کسر می شود/ سخن نقره است، سکوت طلا/ فقط 5 نفر وارد شوید/ فقط ده دقیقه/ فقط 5 نفر وارد شوید و ...