مطلع الفجر07:40 - 1391/10/06

دو میلیارد و 580 ریال اعتبار برای اجرای 22 طرح کشاورزی و دامپروری

مطلع الفجر- خروجی جلسه کارگروه  توسعه کشاورزی شهرستان گیلانغرب این هفته تصویب 22 طرح کشاورزی و دامپروری با اعتباری معادل دو میلیارد و 580 ریال بود 

به گزارش مطلع الفجر،فرماندار گیلانغرب از اختصاص  تصویب دو میلیارد و 580 میلیون ریال اعتبار برای اجرای 22 طرح کشاورزی و دامپروری در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان خبر داد

اردشیر رستمی افزود: این طرح ها شامل 21 طرح احداث باغ در سطح 12 هکتار از اراضی این شهرستان و یک طرح احداث مرغ گوشتی 10 هزار قطعه ای است که در مجموع برای 24 نفر ایجاد اشتغال می کند.

وی تصریح  کرد: همچنین در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان مصوب شد 10 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز برای احداث مجتمع گلخانه ای خارج از فصل به 20 نفر از متقاضیان واجد شرایط بویژه دانش آموختگان بخش کشاورزی واگذار شود. فرماندار گیلانغرب خاطر نشان کرد : از ابتدای سال جاری تاکنون 822 طرح با بیش از 560 میلیارد ریال اعتبار در جلسات کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان به تصویب رسیده که از این تعداد تاکنون 470 طرح با 130 میلیارد ریال اعتبار منجر به انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات شده است. به گفته رستمی شهرستان گیلانغرب  از حیث میزان جذب اعتبارات توسعه کشاورزی با 170 درصد تاکنون بیشترین عملکرد را در سطح استان کرمانشاه دارد