مطلع الفجر11:19 - 1401/12/21
بر اساس تصمیم اتخاذ شده؛

تردد خودرویی، پنجشنبه آخر سال در محدوده مزارستان طاقیل گیلانغرب ممنوع است

فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان گیلانغرب گفت: براساس تصمیمات اتخاذشده، تردد و توقف درمحدوده مزارستان طاقیل در پنج شنبه آخرسال ممنوع است.

به گزارش مطلع الفجر