مطلع الفجر22:31 - 1401/10/25
توصیفی ، تصویری ؛

خودنمایی فرخشاد کرمانشاه در آغوش ابرها+تصاویر

با توجه به موقعیت و ارتفاعات مشرف به شهر کرمانشاه کوه فرخشاد یکی از ارتفاعات زیبایی است که در فصل زمستان در دامنه آن ابرها نمایی زیبا و دلنشینی را شکل میدهند.