مطلع الفجر13:36 - 1400/10/01
یک تصمیم تامل برانگیز!

هوای پر از گردوخاک دیروز گیلانغرب و تعطیلی امروز !+ عکس وفیلم

در حالی که گیلانغرب دیروز هوای وحشتناک از گردوخاک را تجربه کرد مدارس تعطیل نشد اما امروز در هوئای صاف و پاک مدارس به بهانه گردو خاک هوا تعطیل شدند !

به گزارش مطلع الفجر ،در حالی که گیلانغرب دیروز به علت وجود گردوخاک شدید هوای وحشتناک از گردوخاک را تجربه کرد مدارس تعطیل نشد اما امروز در هوئای صاف و پاک مدارس به بهانه گردو خاک هوا تعطیل شدند !


 فیلم زیر هوای پاک امروز گیلانغرب  و عکسهایی پایین هم گردو خاک شدید روز گذشته بود که هیچ مدرسه ای تعطیل نشد .