مطلع الفجر14:03 - 1400/09/06

تجلیل سرپرست فرمانداری شهرستان گیلانغرب از رئیس کتابخانه های عمومی

به پاس کسب رتبه برتر کشوری رییس کتابخانه های عمومی گیلانغرب توسط فرماندار شهرستان تجلیل شد .

به گزارش مطلع الفجر ،مهندس رضایی به پاس کسب رتبه برتر کشوری توسط انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب از زحمات خانم برکاتی رئیس اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان تقدیر نمود

گفتنی است اخیرا درآئین تجلیل از برگزیدگان و خادمان عرصه کتاب و کتابخوانی استان کرمانشاه از سرپرست  فرمانداری شهرستان گیلانغرب به عنوان برگزیده روسای انجمن های برتر کتابخانه های عمومی کشور تجلیل شد.

گفتنی است سال گذشته نیز انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب به عنوان انجمن برتر کشوری انتخاب شده بود.
 

تجلیل