مطلع الفجر12:45 - 1400/08/26
گرافیک؛

سوگ فراق فرمانده ای جهادی در مشهد شهیدان گیلانغرب

امروز 40 روز از اسمانی شدن یک فرمانده بی ادعا و جهادی در گیلانغرب میگذرد و دل دوستان از این صضایعه به درد آمده است.

به گزارش مطلع الفجر ، سخن گفتن از زنده یاد یوسف به آیین؛ فرمانده  ارزنده ، ولای و جهادی  و در عین حال فرهنگی متعهد ،تشریح  و روایت  یک  معنای  مسلم و بدیهی از خوبی  ها  و  شایستگی هاست .

  او که به تعبیر " پسر كو ندارد نشان از پدر"  وارث نام و نشان از پدری انقلابی ، ایثارگر و جان فدا در راه ارمانهای انقلاب  و  دل داده ملت  بود و نهایتا جان فدای ارزشها ،در پیشینه طلایی و اصالتی خود دارد  نباید هم  جایگاهی  غیر از  خوشنامی و نجابت  داشته باشد

   برادر ارزشمند ،چه زود 40 روز گذشته و چله فقدان و فراقت  همه دوستان  انقلابیون  و ارزش مسلکان دیارم را در غم نبودنت  فرو برد

  روحت شاد و یادت گرامی باد فرمانده جهادی و بی ادعا 

 مدیر رسانه مطلع الفجر