مطلع الفجر15:58 - 1400/08/07

آداب ورسومات کردی

کُردی کرماشانی یا کُردی کرمانشاهی نام لهجه‌ای از کردی جنوبی است0

به گزارش مطلع الفجر ،کُردی کرماشانی یا کُردی کرمانشاهی نام لهجه‌ای از کردی جنوبی است[۱] که در شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه رواج دارد..
  زبان کردی، یکی از زبان‌های غربی ایران است که به سه شاخهٔ اصلی شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می‌شود

. شاخهٔ شمالی کرمانجی و شاخهٔ مرکزی سورانی نیز نامیده می‌شود کردی کرماشانی یکی از گویش‌هایی است که در شاخۀ کردی جنوبی قرار می‌گیرد