مطلع الفجر11:18 - 1400/07/19
در پی مطالبات مردمی ؛

شفاف سازی امور آب شهرستان در ارتباط با کشت پاییزه در اراضی پایاب دایک گیلانغرب

امور آب شهرستان در ارتباط با کشت پاییزه در اراضی پایاب دایک گیلانغرب و در راستای شفاف سازی مطالبات مردم در این خصوص مطلبی را در اختیار مطلع الفجر قرار داد

به گزارش مطلع الفجر ،امور آب شهرستان در ارتباط با کشت پاییزه در اراضی پایاب دایک گیلانغرب   و در راستای شفاف سازی مطالبات مردم در این خصوص مطلبی را در اختیار مطلع الفجر قرار داد ؛
با سلام عطف به مطالبه همشهری محترم در ارتباط با کشت پاییزه در اراضی پایاب دایک به استحضار می رساندپیرو مصوبات اولین جلسه آب و خاک شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری در شهریورماه سال جاری مقرر شد مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید نواحی ۳ و۴ پایاب دایک  اقدام به عقد قرار داد کشت پاییزه سال زراعی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با اداره منابع آب شهرستان نمایند.

  لذا مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی برآفتاب(  ناحیه ۳ دایک) به اداره منابع آب مراجعه و اقدام به  عقد قرارداد نمود و اداره منابع آب همان روز( ۱۴۰۰/۷/۱۰) جهت انجام کشت اقدام به رهاسازی آب نمود. در خصوص ناحیه عمرانی ۴ نیز به استحضار می رساند باتوجه به تغییر اعضای تعاونی تولید ناحیه۴(شرکت تعاونی تولید انارک سراب) و مدیر عامل آن ، هنوز کسی جهت عقد قرار داد به اداره منابع آب مراجعه ننموده است.

 علی ایحال هر لحظه  مدیر عامل یا رئیس هیت مدیره شرکت تعاونی تولید انارک به امور آب مراجعه نمایند و قرار داد را امضا کنند این امور از شنبه مورخ ۱۷ مهرماه آب ناحیه ۴ را جهت کشت رها سازی می نماید.

 شایان ذکر است قبل از رها سازی آب تسویه حساب کشاورزان با شرکت های تعاونی تولید مربوطه الزامی می باشد، لذا با توجه شرایط خاص آب و هوایی و در جهت کمک به کشاورزان محترم، این امور  اقدام به رهاسازی آب می نماید و از کشاورزان محترم  انتظار تسویه حساب و پرداخت اب بهاء را دارد. لازم به ذکر است؛ هنگام کشت بهاره سال زراعی ۱۴۰۰ با توجه به خشکسالی رخ داده هیچ گونه ذخیره آبی در مخزن دایک وجود نداشت و تماماً آب ذخیره و بهنگام تولید ی در جهت کشت پاییزه گذشته مصرف شده بود. 

بر اساس مصوبه شورای حفاظت از منابع آب در اردیبهشت ماه سال جاری ،اداره منابع آب تنها ملزم به تامین آب حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی پایین دست کانالهای آبیاری شد که تابحال تامین آب شده است و  آب قابل توجهی جهت انجام کشت پاییزه سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در مخزن دایک ذخیره شده است.  
روابط عمومی اداره منابع آب شهرستان گیلانغرب