مطلع الفجر13:03 - 1400/06/20
بهشتی در دل سنگها

هاربر ؛منطقه دیدنی گیلانغرب در دهستان حیدریه گوار

شهرستان گیلان غرب دارای مناطق بکر و زیبایی است که متاسفانه در حوزه صنعت گردشگری مغفول مانده اند.

مطلب ارسالی از آقای فرشاد باوند پوری