مطلع الفجر09:04 - 1401/07/15

طبیعت زیباو دیدنی گیلانغرب به روایت لنز دوربین

شهرستان گیلانغرب با وجود خشکسالی ها و چالش هایی زیست محیطی و اقلیمی در سال های اخیر طبیعت زیبایش را حفظ کرده است .

عکاس:جمال پرهون