مطلع الفجر13:14 - 1396/11/25
مردم اعتراض به حق حاتمی کیا را دریافت کردند؛

ایستادن، مقاومت کردن و فیلم ساختن/ این پیام مظلومیت خط «مقاومت» در برابر خط «سازش» بود

مطلع الفجر:این یک واقعیت است که عده ای از روی غفلت و عده ای از روی تغافل، حتی نمی توانند به درستی، پیام صحبت های حاتمی کیا را دریافت کنند. عده ای دیگر هم مغرضانه او را به رعایت تقوا و حفظ وحدت و اتحاد اهالی سینما توصیه می کنند تا مبادا منافعشان به خطر بیافتد…

 مطلع الفجر-علی جوادی/ مسئله همان است که گفته شده…
مسئله همان مظلومیت مدافعان حرم است.
مسئله همان مظلومیت حاج کاظم هاست هنوز…
مسئله آن است که هنوز ابراهیم حاتمی کیا به رغم گرفتن سیمرغ مظلوم است.
مسئله اینجاست که ابراهیم حاتمی کیا، یعنی دقیقا همین حاتمی کیا که می شناسیم، با همۀ فراز و فرودهایی که داشته است، یک سر و گردن بالاتر از تمام جشنوارۀ سی و ششم فیلم فجر، در جایگاه و افقی فراتر ایستاده و از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع می کند.
سخن حاتمی کیارسواگراندیشه ای است که علی القاعده باید از تریبون برنامه های تخصصی و سینماییصداوسیمایجمهوری اسلامی ایران از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کند، که نمی کند… .
سخن حاتمی کیا در آن معرکۀ بزک شده که غایتش برای عده ای جشنواره اسکار و کن و… است، البته مجاهده ای دشوار و پیچیده است. معرکه ای که خودمان به دست خودمان آن را بزک کرده ایم و جای شکرش لااقل باقی است که مراسم فرش قرمزش فعلا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
این یک واقعیت است که عده ای از روی غفلت و عده ای از روی تغافل، حتی نمی توانند به درستی، پیام صحبت های حاتمی کیا را دریافت کنند. عده ای دیگر هم مغرضانه او را به رعایت تقوا و حفظ وحدت و اتحاد اهالی سینما توصیه می کنند تا مبادا منافعشان به خطر بیافتد.

میان این عده اخیر و ابراهیم حاتمی کیا، اساسا سنخیتی در نظام ارزشی، برای دریافت پیام وجود ندارد. در شرایط و زمانه ای که معاویه به علی نامه می زند و او را به رعایت تقوا توصیه می کند… دستگاه ادراکی و برخی مخاطبان عام سینما باید هم دچار اختلال در دریافت پیام ابراهیم حاتمی کیا باشد.


سخنان به حق و اعتراض دقیق او، اما از سوی عموم جامعۀ ایرانی که محیط زیست فرهنگی شان با زیست فرهنگی در محیط سینما تفاوت های جدی و اساسی دارد، به درستی دریافت شد. این پیام پیام مظلومیت خط مقاومت در برابر خط سازش بود. دوگانه ای که شوربختانه هنوز در جامعۀ امروز ایران خودآگاهی فراگیری در میان اقشار مختلف جامعه پیرامون آن صورت نگرفته است.
بله رشیدپوربهانه ایبود برای این افشاگری اما در ادامه مسیر بهتر است حاتمی کیا و مثل او از دررأفتنسبت به گمراهان صراط اسکار و برلین و… از جوانان سینماگر هم دستگیری مجدانه داشته باشند؛ چرا که به رغم رسوا نمودن نفاق ها و غرض ورزی ها، صورت تربیت نسل های جوان در محیط سینما و اساسا محیط هنر، صورت تحکم از موضع قدرت نیست و این صورت و جلوه پایدار نمی ماند.
مسئله دیگر اما امید و آیندۀ روشنی است که پیش روی انقلاب و سینمای ملی و دینی ماست. اگر خلاصه کنم، توجه به حجم و تعدد و تنوع آثاری که در همین چند سال اخیر در مضامین و محتواهای انقلابی و دینی با فرم های قابل قبول ساخته شده اند و جایزه هم گرفته اند، کم نیست. با اینکه قائلم سینمای مطلوب از منظر دین مسیر طولانی برای عرضه و اثبات باید بپیماید، اما همین الگوهای موجود ارائه شده هم می توانند محیط آلوده به تجدد در سینما را فتح کرده و در ماهیت سینما تصرف کنند. کوتاه سخن اینکه شیوۀ حاتمی کیا در این مبارزه با مظاهر تجدد در سینما را بیشتر می پسندم. یعنی ایستادن، مقاومت کردن و فیلم ساختن…
بله این یک واقعیت است، هر سینماگر جوانی که می خواهد در عرصۀ سینما برای حفظ و دفاع از ارزش های انقلابی و دینی حضور پیدا کند باید خود را آماده تهمت ها و زخم زبان ها و کینه توزی ها و دشمنی های فراوان کرده باشد.