مطلع الفجر: شهدای شهرستان گیلانغرب
فایهای ویدویی
پارلمان مجازی ایران
مطلع الفجر درسروش
مطلع الفجر: گیلانغرب من
3. مهر 1397 - 9:18   |   کد مطلب: 111793
مطلع الفجر-مقاومت وپایداری مردم گیلانغرب دردوران دفاع مقدس بویژه درروزچهارم مهر ماه سال ۵۹ یکی ازافتخارات تاریخی مردم مقاوم این شهر محسوب می شود .

مطلع الفجر/درهنگام هجوم ناجوانمردانه رژیم بعث به خاک کشورمان  مردم گیلانغرب باحداقل امکانات خودشان ارتش عراق که تا دروزه وردوی شهر پیشروی کرده بود زمین گیرکردندواجازه نداند شهرشان بدست ارتش بعث عراق اشغال شود ومذبوحانه مجبو به عقب نشینی تا فاصله ۱۰ کیلومتری شد

درادامه جنگ ارتش بعث به انتقام شکست سختی که از مردم گیلانغرب خورده بودبارهااین شهررا موردحملات هوایی وتوپخانه ای قرارداد طوری که درحمله هوایی بعدازظهرروز ۱۹ مردادسال ۶۲ بیش از ۱۰۰۰نفر ازمردم بی دفاع گیلانغرب شهیدومجروح شدند

رزمنده نوازی مردم گیلانغرب وتقدیم بیشترین شهداوجانباز وایثارگر نسبت به جمعیتش دربین شهرهای استان کرمانشاه حکایت از مظلومیت این شهر مقاوم درغرب کشور داردجای تامل دارد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی۴ مهرروزمقاومت مردم گیلانغرب به ثبت نرسیده واین جفای بزرگی درحق مردمی است که لقب دومین شهر مقاوم رابه خود اختصاص داده چرا که مقاومت مردم گیلانغرب در روز چهارم مهر مقاومت مردم ایران اسلامی بوده است

نام‌گذاری یک روز درتقویم دفاع مقدس به نام روزمقاومت وپایداری روزگیلانغرب اقدام به حقی برای ماندگاری حماسه مردم گیلانغرب درهشت سال دفاع مقدس است

مردمانی که جانانه ودوشادوش رزمندگان ایستادند وبهترین الگوی ایستادگی و فداکاری را مقابل دشمنان به منصه ظهور رساندند  شایسته بودمقاومت وفداکاری مردمان این دیار که درشرایطی که منطقه خود راترک نکردند بیشتر انعکاس داده می شد

البته بخشی از عدم انعکاس فداکاری مردمان این خطه ناشی از ضعف اطلاع رسانی صدا وسیمادرهنگام جنگ وپس ازخاتمه جنگ می باشدو بنیاد حفظ وآثار دفاع مقدس کرمانشاه نیز می توانست نقش بزرگی درانعکاس دلاوری وثبت مظلومیت مردمان اولین شهرمقاوم غرب کشور درتقویم جنگ ایفا نماید

عدم دعوت ازنیروهای ارزشی واهل قلم گیلانغرب که توان انعکاس رشادت های مردمان این خطه راداشته ودارند خودازجمله دلایل دیگرعدم حماسه آفرینی گیلانغرب دردوران دفاع مقدس است چراکه فداکاری مردم مقاوم گیلانغرب باید درذهن و فکرنسل امروزونسل های آتی ماندگارشده وجاودانه شودامیداینکه درسالهای آتی به روزحماسه گیلانغرب توجه ویژه ای شود.

لینک کوتاه:

دیدگاه شما

آخرین اخبار

پربیننده ها