سرویس: تازه های خبرکد خبر: 113030|09:58 - 1402/03/03
نسخه چاپی

روایتی شنیدنی ازحماسه تیپ مسلم بن عقیل درارتفاعات بیزل تا نهنگ

روایتی شنیدنی ازحماسه تیپ مسلم بن عقیل درارتفاعات بیزل تا نهنگ
مطلب روایتی شنیدنی ازرزمنده شایسته تیپ مسلم ابن عقیل در عملیات تعقیب وانهدام گروه اقبال صفری درخرداد ماه سال ۱۳۶۹است.

به گزارش مطلع الفجر ،خاطراتی از  حمیدرضا کریمی جانشین گردان مقداد. ازتیپ مسلم ابن عقیل در عملیات تعقیب وانهدام  گروه اقبال صفری درخرداد ماه  سال ۱۳۶۹.ارتفاعات بیزل .باباشاعوض .نهنگ .دربندیخان عراق .در منطقه عمومی اورامانات ‌ که رسانه مطلع الفجر در راستای تکریم فرهنگ جهاد و شهادت و حماسه رزمندگان در دوران دفاع مقدی منتشر میکند؛

 

عملیات تعقیب وانهدام گروه اقبال صفری شاخه دالاهو ازحزب دموکرات در تاریخهای 22و23خردادماه سال  1369

ماموریت رزمندگان تیپ مسلم 
 

قسمت اول ..✅

اقبال صفری از مردم قلخانی منطقه دالاهو است که پس از پیروزی انقلاب وطی چند درگیری با نیروهای سپاه در منطقه دالاهو  به حزب دموکرات کردستان پیوست وشاخه دالاهو را تاسیس کرد .وبه عنوان فرمانده این شاخه فعالیت میکرد .
این گروه درسالهای دفاع مقدس باعث نا ارامی زیادی درمنطقه دالاهو شد وبا ایحاد کمین درمسیر تردد رزمندگان اسلام نقش مهمی درخدمت به ارتش عراق وحزب دمکرات کردستان ایفا کرد .

این گروه درسال 69 باتبانی با عناصری ازمرزداران بومی که ان زمان در یکی از تیپهای حاضر در منطقه بمو وازگله حضور داشتند به داخل کشور نفوذ کرده بودند .ابتدا به دالاهو وسپس وارد منطقه اورامانات تازه اباد .ومحدوده جوانرود. ارتفاعات .بابا شا عوض.نهنگ وسرسیروان شده بودند وبیشتر کارشان تبلیغی وعضوگیری بود که درعضو گیری تا حدودی موفق شده بودند .وتعداد حدود 20نفر عضوگیری کرده بودند .
 

DSC014641
ارتفاعات بیزل

بار چند قاطر اساسنامه ونحوه گزینش حزب دموکرات به همراه داشتند.که به غنیمت رزمندگان درامد .گرینش سختی داشتند که از عهده هر کسی برنمی امد

از ابتدای خرداد ماه پیامهایی به یگانهای مستقر در نوارمرزی مخابره میشد که خبر از اعلام حضور این گروه درمنطقه را میداد .

تیپ 59بر اساس ماموریت ذاتی ضمن حفظ خط تماس با نیروهای عراقی مستقر در نوارمرز . کنترل نوار مرزدرقبال گروههای معاند را نیزبرعهده داشت

گشت وکمین در مسیر های تردد احتمالی در نوار مرزرا کسترده تر کرد وهرشب در مسیرهای مشخص شده اقدام به کمین .درمعابرورودی وبستن مسیرهای خروج می نمود .

گردانهای پیاده درنوارمرزی  شامل گردن کمیل .حنین .مقداد .خیبر. در منطقه مسعولیت اماده بودند.که درصورت پیدا شدن این گروه علیه انهاوارد عمل شوند . وبا بسته شدن مرزها ومعابرخروجی مرز از طرف رزمندگان تیپ مسلم این گروه نتوانستند از مرز عبور کنند  .ومجددا به طرف محدوده تازه آباد وارتفاعات بابا شاه عوض برگشته بودند .

ودر داخل غاری در اخر ارتفاعات نهنگ ..محل تلاقی رودخانه زمکان ولیله . پنهان شده بودند که با گزارشات دقیق اطلاعاتی و با تعقیب رزمندگان تیپ انصار محل انها شناسایی. شده بود . واولین درگیری نزدیکی غروب با شهادت چند نفر از رزمندگان اغازشد . با توجه به تاریکی هوا گروه مذکور در ارتفاعات نهنگ که ارتفاعاتی سخت وخشن میباشد وتوانسته بودند به طور موقت ازدست رزمندگان تیپ انصار بگریزند

شب شد به همه گردانها اماده باش داده شد وهمه رخنه های در مرز کاملا بسته شد .ویگانها اماده بودند

.صبح روز 22/3/69 جلسه ای در قرارگاه تاکتیکی تیپ (سرپهن ) با حضور اقای امان الله  حیدری فرمانده تیپ انصار .میرحیدری عملیات انصار .شهید رسولی  .سردار نوری تبار ومعاونت  اطلاعات تیپ  برگزار شد .


قسمت دوم ✅

تعقیب وانهدام نیروهای دموکرات شاخه دالاهو توسط رزمندگان تیپ مسلم.

درهمان جسله مسیر حرکت  بروی نقشه توجیح گردید مسیر حرکت از طرف تازه اباد به طرف عقبه ارتفاعات نهنک واحتمالا کوه بابا شاه یا مسیر ارتفاعات سر سیروان وعبور شبانه ازرودخانه سیروان ورسیدن به خاک عراق بوددوراه کار وجود داشت؛

1. راهکار اول ..گروه مذکور میخواستند از مسیر رودخانه لیله وسینه ارتفاعات نهنگ خودشان را به ارتفاعات بیزل برسانند وبا فشار ازخط عبور کنتدوخودرا به دربندیخان نیروهای عراقی مستقر در محدوده بیزل برسانند وخارج شوند .یا از مسیر ارتفاعات سر سیروان وارد محدوده گزیل وعبور ازرودخانه سیروان و عبور شبانه ازاین مسیر بود .

 

تیپ انصار رسول مسئولیت اصلی تعقیب را بعده داشت از محور تازه آباد درحال تعقیب نیروهای فراری در ارتفاعات نهنگ وکناره رودخانه لیله بود.

2.راه کار دوم .درگیری را هدایت کنندتا هوا تاریک شود تا بتوانند با استفاده از تاریکی شب از مسیر ارتفاعات بابا شاعوض خودشان را به محدوده هوکانی وگاری برسانند وازمرز عبور کنند وخارج شوند .

.که در هردومسیر نیروهای خودی با تمام توان در تعقیب انها بودند.مرز کاملا مسدود شده بود .

ولحظه به لحظه مسیر حرکت انها گزارش میشد .پس از جلسه با اقای میر حیدری عملیات انصار به مقر گردان مقدادبرگشتیم .

گردان مقداد به فرماندهی اقای صیفوری از رودخانه زمکان خط حد گردان حنین تا رودخانه لیله خط تیپ نبوت در ارتفاعات بیزل وقسمتی ازارتفاعات نهنگ مستقر بود ومقر گردان بروی یال سمت چپ ارتفاع نهنگ بود .با استفاده از عناصری که از ستاد تیپ وواحدهای دیگر به گردان مقدادمامورشده بودند  

نیروهای تحت امر گردان ازرودخانه لیله تا زمکان کلیه مسیرها خروجی به داخل خاک عراق مسدود گردید ودر مسیرهای  مشخص مستقر گردیدند.

✅کرم حیدری .علی سهرابی .همایون نوروزی در آن زمان فرمانده سه گروهان پیاده گردان مقداد درصحنه حضور داشتند وبا نیروهای تحت امر آماده اجرای ماموریت تعقیب نیروهای ضد انقلاب بودند و ماموریت هرگروهان مشخص شده بود .ودرنقاط حساس وسرکوب مستقر گردیدند .

کرم حیدری از رودخانه زمکان تا زیر ارتفاعات بابا شاه عوض با یک گروهان .

علی سهرابی فرمانده گروهان دوم . ارتفاعات نهنگ ومقر گردان تا رودخانه لیله ‌.

همایون نوروزی گروهان سوم .از رودخانه لیله تا زیر ارتفاعات بیزل مسلط به سد دربندیخانه خان .

✅.گردان ادوات با استقرار قبضه ها وتوپهای 106و107ودوشگاه در جاده بیزل .روی پل قین سخت .کنار رودخانه لیله . اماده اجرای اتش شد برادرگودرزبهرنگ در آن زمان مسعولیت ادوات محور تیپ بعهده داشتنددر صحنه حضور داشتند وهدایت ادوات را بعهده داشتند .در صورت نیاز جناب بهرنگ توضیحات بیشتری بدهند

یک دسته از گردان کمیل همراه برادرحسین رخصی جانشین گردان کمیل در مقر گردان مقداد حاضر شدند وطبق هماهنگی در نوک قله نهنگ که بررودخانه لیله وروستای کلوسه کاملا مسلط بود ومسیرحرکت انها بود. مستقر شدند.

گردانهایی ازتیپ های . نبوت .حمزه ابوذر. هم ازارتفاعات سرسیروان خودشان را به پل قین سخت وزیر ارتفاعات بیزل وجاده مرزی به طرف لشکرگاه رسانده بودند .وکل منطقه را بسته بودند .

همه چیز اماده ومهیای یک در گیری جانانه بود .همه یگانها اماده رسیدن گروه جهت استقبال بودند .

تعدادی ازفرماندهان برروی یال نهنگ که مقر گردان مقداد هم بود نیروهای تحت امر را هدایت میکردند .

حدود ساعت 12ظهر تعدادی ازنیروهای گروه همراه چند قاطر با بارازمالرو زیر ارتفاع نهنگ وکنار رودخانه لیله ظاهر شدند.

.وخودشان را در روز روشن در دام انداختند .یکباره سروصدای بیسیمها بلند شد وهمه گفتند امدند یاعلی هرچه در توان دارید دریغ نکنید .

✅ ..گردان ادوات تیپ  با استقرار قبضه های خمپاره  .دوشگاه . و106با مسعولیت برادر گودرز بهرنگ با  حضور به موقع

وجاگیری مناسب وهدایت دقیق اتش بروی نفرات گروه اقبال   درهمان لحظات اول با اجرای آتش دقیق بروی نفرات گروه اقبال  تعدادی از انها دستها را بالا وتسلیم شدند .وتعدادی هم کشته شدند .وبقیه هم درمیان سنگها ودرختان سینه کش ارتفاع نهنگ زخمی وخسته پراکنده شدند  درگیری به طرف بالای ارتفاع نهنگ کشیده شدوادوات تیپ نقطه به نقطه محل فرار وحرکت آنها را زیر آتش قرار می داد که باعث وحشت واز بین رفتن توان افراد باقی مانده و سرگردان  آنها گردید ..

درگیری به بالای نهنگ رسید که نیروهای گردان کمیل اعلام کردند .یک نفر از رزمندگان مجروح شده است .سریعا مجروح را به پایین منتقل کردند.ودرمقر گردان به طرف اورژانس حرکت دادند که دربین راه به شهادت رسید (شهید ستارعظیمی)

باتمام توان رزمندگان در حال تعقیب بقایای فراری وسردرگم نیروهای کومله بودند وهرلحظه حلقه محاصره انهاتنگترمیشد .ودیگر رمقی برایشان باقی نمانده بود .

ادامه تعقیب وانهدام گروه اقبال صفری توسط رزمندگان تیپ 59سال 1369درمحوراورامانات .ارتفاعات  بیزل. نهنگ .باباشاعوض .

قسمت سوم ✅

نیروهای گروه اقبال در منطقه پراکنده شدند .هرکس به طرفی فرار کرد وتعقیب وگریز تا تاریک شدن هوا ادامه داشت نیروهای باقی مانده اقبال در محاصره کامل قرار گرفتند.وهران امکان تسلیم شدن وجود داشت متاسفانه هوا تاریک شد .وتشخیص خودی از غیر خودی میسر نبود .به منظور جلوگیری از برخورد نیروهای تیپ مسلم وانصار واحتمال تلفات یگانهای خودی و با توجه به سخت گذربودن ارتفاعان نهنگ ادامه تعقیب درشب مسیر نبود.وبنابه دستورتعقیب متوقف گردید.

 

دیگر رمقی برای رزمندگان باقی نمانده بود دو روز بود اکثر نیروهای درگرمای هوا در تعقیب این گروه بودند .کف پای خیلی ازرزمندگان تیپ انصار تاول زده بودوتوان راه رفتن نداشتند.از تازه آباد تا بیزل بصورت پیاده در این ارتفاعات سخت گذر نیروهای اقبال را تعقیب کرده بودند.

فرمانده تیپ انصارحاج امان الله   حیدری چند فلاکس آب ومقداری نان همراه چند سرباز تا پای قله آورده بودند وبه رزمندگان خدمات رسانی می کرد وقتی به این مرد بزرگ نگاه میکردی چنان سربازان وبسیجیان را در آغوش می گرفت و پای آنها را مالش میداد انسان را به یاد ایثار و گذشت دوران دفاع مقدس می انداخت ‌.

❌درحین عملیات سردارقربانی برای کشتن یا گرفتن اقبال ۱۰۰۰۰۰۰میلیون تومان جایزه تعیین کرد وازطریق بیسیم به کلیه یگانها ابلاغ شد 

?تیپ 59 مسلم وتیپ انصار مأموریت

اصلی را بعهده داشتند .مابقی یگانها  همچون تیپ نبوت .تیپ ابوذر .تیپ حمزه تامین   جناحین را بعهده داشتند.

گردان خیبر به فرماندهی حاج جهانبخش ملکی با استعداد یک گروهان درزیر ارتفاعات بابا شاه عوض ودنباله نهنگ ورود خانه لیله ماموریت تعقیب نیروهای پراکنده شده از حزب منحله دمکرات را برعهده داشت .برادر لطیف میرزایی فرمانده آن گروهان بودند می توانند توضیحات بیشتری ارایه نمایند .

.صبح روز بعد با روشن شدن هوا تعقیب مجددا آغاز شد.روستاهای کلوسه وارتفاعات نهنگ توسط نیروهای تیپ پاکسازی گردید معبرها کاملا مسدود شده بود نزدیکی‌های غروب آخرین بازمانده انهادر کمین رزمندگان تیپ مسلم در سینه کش بابا شاه عوض افتاد .هویت وکارت شناسایی که همراهش بود

دکتر کامبیر بابایی بود که طی یک درگیری  وپس ازتسلیم نشدن به هلاکت رسید .

هوا کاملا تاریک شده بود از رودخانه زمکان جسد را عبور دادند وبوسیله قاطر آنرا به مقر گردان منتقل کردند.

کلیه نیروهای درگیربا هرمشقتی بود درتاریکی شب  از ارتفاعات به  مقر گردان مقداد واقع در دامنه ارتفاع نهنگ برگشتند .وتا ان زمان فگر کنم تعداد شش جسد نیروهای اقبال با قاطربه مقر گردان منتقل شدند.وتعدای هم که تسلیم شده بودندبه نظرم 7 نفر بودند.

همان طور که تصور میرفت تعدادی از نیروهای دموکرات که جان سالم به در برده بودند که اکثرا زخمی بودند از مسیر رودخانه زمکان وهوکانی خارج شده بودند (فرضیه  دوم که در اول درگیری مطرح شد )

چند روز بعد از این عملیات مراسمی در تازه اباد برگزارشد .

سردار قربانی از خانواده شهدا ان عملیات ورزمندگان شرکت کننده با لوح تقدیر وهدایایی قدردانی کرد ..

تعدادی سکه بعنوان هدیه به تیپ اهدا گردید   فروخته شدند  بعداز حدود یک سال به فرمانده گردان 5هزار ومابقی نیروها 1500دادند اکثر افراد شرکت کننده سرباز بودندتسویه کرده بودند  

 

این حقیرکه ماموریت گردان مقدادازتیپ مسلم ابن عقیل رابیان کردم دران زمان جانشین گردان مقداد. مختارصیفوری بودم ودرهمه مراحل ازدرگیری تا کمین نقطه به نقطه ولحظه به لحظه همراه رزمندگان گردان وتیپ بودم .

فرماندهان گردانهای پیاده که دران زمان حضور داشتند .

گردان حنین حاج علی اکبر مرادی .یدالله رضایی .

گردان خیبر حاج جهانبخش ملکی .محبت محمدی .

گردان کمیل دلاور رحیمی .حسین رخصی

لازم به توضیح اینکه گردان کمیل با یک دسته وگردان وخیبربا یک گروهان  بصورت مستقیم در درگیری حضور داشتند .

هرکدام از دوستان بزرگوار خاطرات بیشتری در این خصوص دارند بیان بفرمایند .

وسلام علی عبادالله الصالحین

روح سردار شهید ستارعظیمی شهید این عملیات شاد و یادش گرامی ...
 

راوی  آقای ؛حمیدرضا کریمی جانشین گردان مقداد