سرویس: تازه های خبرکد خبر: 113017|10:02 - 1402/02/23
نسخه چاپی

فرماندار گیلانغرب؛

با تعطیلی خودسرانه و تغییر برنامه در نانواییهای متخلف، برخوردمیشود /نظارت مستمر بر روند فعالیت نانواییها انجام میشود

با تعطیلی خودسرانه و تغییر برنامه در نانواییهای متخلف، برخوردمیشود /نظارت مستمر بر روند فعالیت نانواییها انجام میشود
فرماندار گیلانغرب درجلسه کار گروه توجیهی و بررسی مسائل و مشکلات نانوایان گفت :با تعطیلی خودسرانه و تغییر برنامه در نانواییهای متخلف، برخوردمیشود.

به گزارش مطلع الفجر ،جلسه کار گروه توجیهی و بررسی مسائل و مشکلات نانوایان شهرستان گیلان‌غرب باحضور  اعضای کارگروه آرد و نان  و به همراه نانوایان شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مهندس محمدی؛ فرماندارگیلانغرب در این جلسه  نسبت به تعطیلی خودسرانه، کم فروشی و آرد فروشی خبازی‌ها هشدار داد وگفت: دستگاه های کارتخوان هوشمند، عملکرد نانوایی ها را مشخص می‌کند،  نانوایی ها باید بر اساس سهمیه عمل کنند و ساعت کاری  را رعایت کنند و حق هیچ گونه پختی برای سوپر مارکتها از آرد یارانه ندارند لذا در صورت مشاهده تخلف در این حوزه برخورد خواهد شد.

وی با عنوان اینکه نانواییها باید براساس سهمیه کار کنند، از مدیر جهاد کشاورزی خواست تا ساعت شروع و پایان کار نانواییها را بمتظور هر گونه تخلف و کوتاهی به آنها ابلاغ کند تا نانوایی داران بر اساس آن عمل کنند.

محمدی  تاکید کرد:  سهمیه بندی آرد دولتی که دولت دراین شرایط خاص کشور یارانه پرداخت می‌کند نباید در اختیار نانوایانی که رعایت ضوابط را انجام نمی‌دهند، قرار گیرد

وی تصریح: کرد: نظارت بر نانوایی‌ها در شهرستان گیلان‌غرب به طور مداوم انجام می‌شود و قطعا با نانوایان متخلف برخورد و نانوایان موفق هم تشویق می‌شوند.

در پایان به اعضای کارگروه تاکید شد  ضروریست نظارت و بازرسی‌های مستمر و دقیق بیشتری بر عملکرد نانوای‌ها انجام شود و ضمن جلوگیری از تخلفات، با عوامل متخلف برخورد قانونی و بازدارنده صورت پذیرد.