سرویس: تازه های خبرکد خبر: 112985|08:43 - 1402/02/06
نسخه چاپی

کارگر مجاهد فی سبیل الله

کارگر مجاهد فی سبیل الله
به لحاظ تئوریک، در اندیشه اسلامی بهترین جایگاه برای قشر کارگر ترسیم شده است، با این حال حقیقت نشان می دهد در عمل کارگر از جایگاه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متناسب خود بهره مند نشده است

به گزارش مطلع الفجر ،به لحاظ تئوریک، در اندیشه اسلامی بهترین جایگاه برای قشر کارگر ترسیم شده است، با این حال حقیقت نشان می دهد در عمل کارگر از جایگاه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متناسب خود بهره مند نشده است. 
وجود نقصان ها و کاستی ها در قوانین کار و حقوق کارگران در کنار فشار تورمی و فقر که بیش از نیمی از دهک ‌های درآمدی کشور را تحت‌ تأثیر قرار داده است بر شدت این وضعیت افزوده است. 
خروج از این وضعیت و رونق در جامعه کارگری به عنوان بازوهای پیشرفت و توسعه کشور مستلزم راه کارهایی است که در بیان رهبری همواره مورد اشاره و تأکید قرار گرفته اند و لازم است در چهار سطح جامعه کارگری، کارفرمایان، دولت و مردم اجرایی شود.
 همه باید قدردان جامعه کارگری باشند
جامعه‌ کارگری کشور ما یک امتیاز دیگری دارد که در اغلب کشورها نیست - شاید در بعضی از جاهای دیگر هم بوده است، ما اطلاعی نداریم؛ اما در کشور خودمان این را به چشم دیدیم - و آن این است که جامعه‌ کارگری ما در امتحان بزرگ دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس نشان داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است؛ نشان داد که از بقیه‌ قشرهای کشور اگر جلوتر نیست - که به احتمال زیاد از بقیه جلوتر هم هست - لااقل در صفوف مقدم است.

 در دوران انقلاب، کارگرها نقش ایفاء کردند. بخصوص در دوران دفاع مقدس، کارگران از همه‌ نقاط کشور، به شیوه‌ های گوناگون به این آزمایش بزرگ ملت ایران پشتیبانی رساندند؛ جانشان را، تنشان را، کارشان را در خدمت دفاع مقدس قرار دادند و صدق و صفای خودشان را ثابت کردند.
 لذا شأن جامعه کارگری در کشورمان علاوه براینکه به عنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه ای که به کار تولیدی مشغول است و چرخ های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت درمی آورد، به عنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گیرد.
 اعتماد آفرینی و ترویج حاکمیت روح صداقت و همدلی از جمله اهداف آیین‌های هفته کارگر  در روزهای پیش رو  و قطعا  برنامه‌های این هفته  باید پیام آور شعار سال باید.

حرکت عظیم چرخه‌های تولید بر عهده این قشر زحمت‌کش جامعه است،هفته کار و کارگر فرصت بسیار مغتنمی برای پاسداشت مقام و منزلت کارگران است تا از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات زحمت‌کشان عرصه کار و تولید قرار بگیریم.