سرویس: تازه های خبرکد خبر: 112749|15:47 - 1401/08/10
نسخه چاپی

یادداشت؛

جنگ ترکیبی امروز به مراتب پیچیده تر از جنگ تحمیلی است

جنگ ترکیبی امروز به مراتب پیچیده تر از جنگ تحمیلی است
جنگ امروز بسیار خطرناکتر و حساب شده تر از جنگ تحمیلی ۵۹ است چرا که ان زمان هم مرز مشخص بود وهم دشمن شناخته شده،اماامروزدشمن درلباس دوست به جوانان ما لبخند می زند..

به گزارش مطلع الفجر ،به قلم خانم آزیتا پروانه//برخیزید،برخیزید
هر کس او، در ره عدل و دین، ره‌ سپر شود
در این ره، گر دهد جان ز کف ، زنده‌ تر شود
                
از سال ۵۹  که به رهبری امام خمینی  (ره)، آمریکااز ایران اخراج  شد ورد پای نحسش از سرزمینمان پاک شد
همچون شیطان رانده شده قسم خورد که تا ایران وایرانی در اوج اقتدار است از پای ننشیندو از راست وچپ وهر راهی که امکانش هست دسیسه بچیند ونقشه بکشدو وسوسه کند .
جنگ تحمیلی ،انواع تحریمها ،جنگ نرم وتهاجم فرهنگی، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران،ترور فرماندهان ،دانشمندان وشخصیت های موثرایرانی،تاسیس  گروههای تکفیری وتروریستی از جمله داعش و.... گوشه ای از اقدامات خصمانه علیه ایران است.
مردم ایران اگرچه از دست دشمنان خون دل ها خورده اند 
اما به یاری خداوند بزرگ مقاومت کرده اند ومجالی به دشمنان  نداده اند
وامروز  دشمن از راهی دیگر وارد شده است،بحث حجاب دستاویز تازه آمریکای خبیث و اسرائیل است که متاسفانه عده ای روشنفکر نماودشمنان داخلی در لباس دوست و دلسوز،  جوانان وزنان ساده لوح وبی خبراز همه جارا با شعار زن زندگی  آزادی فریب داده انددر حالیکه هدف اصلی آنها ازبین بردن امنیت وزندگی واستقلال وآزادی ایران است.
همکاران،فعالان فرهنگی وسیاسی و اهل قلم ! 
درطول هشت سال دفاع مقدس جوانان غیوری از جان شیرین خود گذشتند تا از آب وخاک این کشور دفاع کنند
امروز نوبت ماست تا همچون شهریور سال ۵۹ برخیزیم و اینباربا قلم و گفتمان و حضور و تجمع و سخنرانی وتبیین وهر راهی که موثراست و توانش را داریم هزینه کنیم وبجنگیم ودر خط مقدم باشیم
به خدا قسم جنگ امروز بسیار خطرناکتر و حساب شده تر از جنگ تحمیلی ۵۹ است چرا که ان زمان هم مرز مشخص بود وهم دشمن شناخته شده،اماامروزدشمن درلباس دوست به جوانان ما لبخند می زند .

جنایت اخیردر حرم احمدبن موسی ثابت کرد که داعشی ها وگروهک های تروریستی دست ساز آمریکا، اگر وارد کشوری شوند زن ومرد ومخالف وموافق نمی شناسندوهمه را از دم تیغ می گذرانند
وامروز خیلی ها متوجه شدنداگر جمهوری اسلامی در سوریه وعراق تروریست ها را سرکوب می کند راهبردی درست ودقیق است.
همگان بدانیم این اغتشاشات وناامنی ها وایجاد شکاف ودودستگی فریب دشمن است 
درجهت شکستن اقتدار جمهوری اسلامی ایران و اگر آشوبهاادامه یابدوخلاء امنیتی ایجاد شود ممکن است چنین اقدامات تروریستی تکرار شود وآسایش از مردم سلب شودوبه ضرر همه مردم ایران است.
باید آگاه باشیم وآب به آسیاب دشمن نریزیم وبا حفظ وحدت وهمدلی و آگاه سازی نسل جوان توطئه دشمنان را خنثی کنیم.