سرویس: برگزیده هاکد خبر: 112171|15:58 - 1400/08/07
نسخه چاپی

آداب ورسومات کردی

آداب ورسومات کردی
کُردی کرماشانی یا کُردی کرمانشاهی نام لهجه‌ای از کردی جنوبی است0

به گزارش مطلع الفجر ،کُردی کرماشانی یا کُردی کرمانشاهی نام لهجه‌ای از کردی جنوبی است[۱] که در شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه رواج دارد..
  زبان کردی، یکی از زبان‌های غربی ایران است که به سه شاخهٔ اصلی شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می‌شود

. شاخهٔ شمالی کرمانجی و شاخهٔ مرکزی سورانی نیز نامیده می‌شود کردی کرماشانی یکی از گویش‌هایی است که در شاخۀ کردی جنوبی قرار می‌گیرد